Cartes pollution Lumineuse Belge

Bonjour. les cartes de pollution lumineuse de cette page ne seront plus mises à jours.
Merci d’aller sur les pages de la pollution lumineuse européenne

http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=3273&lang=fr_FR

Hello. light pollution maps on this page will not be updates .
Thank you to go to the pages of the EUROPEAN light pollution

http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=3273&lang=en_GB#

LA BELGIQUE
landkaart van de lichtvervuiling in BELGÏE

Bien que ces cartes soient gratuite, elle monopolise un temps, un investissement personnel et financier tout à fait considérable.

Aussi si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un don. Vous pouvez donner ce que vous voulez 1€ 5€, 10€ etc.. la limite est de 750€

Hi, These maps are absolutely free, however this takes time and required hardware to build them. Any donation will be greatly appreciated (€ or $)

Merci de votre soutien


Echelle / Schall

schaal

Magenta: zeer slechte hemel; typisch van grote steden of wanneer krachtige lichtbronnen bestaan; de planeten en ongeveer en vijftiental sterren zijn zichtbaar.

Blauw: zeer goede hemel. Lichtvervuilingbronnen bestaan maar hebben geen duidelijk effect op de zichtbaarheid van de sterren. Toch verschijnt lichtvervuiling op foto’s genomen met lange tijdopname.

Cyaan: goede hemel, melkweg altijd zichtbaar (indien de luchtcondities geschikt zijn), ongeveer 1500 sterren kunnen onderscheden worden.

Groen: tamelijke hemel, zeer gevoelig aan atmosferische condities; de melkweg is licht zichtbaar en kan gemakkelijk in de vocht verdwijnen.

Geel: middelmatige hemel; de melkweg is maar zichtbaar bij uitzonderlijke atmosferische condities; typisch zijn 300 sterren zichtbaar.

Rood – oranje: slechte hemel, typisch een stadshemel; veel lichtvervuilingbronnen in alle richtingen of dichtbij. 40 a 80 sterren kunnen onderscheden worden.

Zeer donker hemel: de beste hemel voor een specifieke plaats. Ligging ver van enige lichtvervuiling of hoog genoeg zodat deze geen effect op de kwaliteit van de lucht veroorzaakt.

Visualiseur rapide (bien pour les petits débits) ||| faster browser (mappy like navigator)

belgium Toponymie et reliefCliquez sur la vignette pour avoir un aperçu de la zone couverte ou cliquez içi pour avoir la haute résolution
belgique

Toponymie, relief, pollution lumineuse

Cliquez sur la vignette pour avoir un aperçu de la zone couverte ou cliquez içi pour avoir la haute résolution

Clic on pict. for preview or here for hires map

© Copyright AVEX // Frédéric Tapissier 2005-2006

1 thought on “Cartes pollution Lumineuse Belge

Laisser un commentaire